Kursy specjalistyczne i dokształcające

Zakończyliśmy realizację kursów w ramach projektu
„Godziwa opieka u schyłku życia”
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego działanie 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W najbliższym czasie nie przewidujemy prowadzenia nowego cyklu szkoleń.

Osoby, które byłyby w przyszłości zainteresowane uczestnictwem w prowadzonych
przez Fundację kursach z zakresu:

Leczenie ran
Podstaw opieki paliatywnej
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Postępowanie zachowawcze w obrzęku chłonnym I i II stopnia

prosimy o przesłanie danych do kontaktu wraz ze sprecyzowaniem tematu szkolenia. Zostaną one poinformowane o ewentualnych terminach kursów w momencie wznowienia cyklu szkoleń.

Powyższe informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
kurs@fundacja.krakow.pl
lub faksem na nr: 12 685 52 99