Ochrona Danych Osobowych – Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informujemy że:

I. Ochrona Danych Osobowych w Sklepach Medycznych Samarytanka

Administrator danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych związanych z wnioskami refundacyjnymi jest Narodowy Fundusz Zdrowia i jego Oddziały Wojewódzkie.
  • Administratorem danych osobowych klientów Sklepów Medycznych Samarytanka zbieranych w celu wystawienia faktury jest: Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, Os. Centrum B 6.

W sprawach związanych z Państwa danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum Kraków os. Centrum B blok 6 31-927 Kraków  tel. (12) 425-75-83, lub na adres e-mail: iod@fundacja.krakow.pl

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych
Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna – wystawienie faktury na żądanie klienta,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze – rejestracja danych ze zleceń, wynikająca z przepisów o refundacji i prawa farmaceutycznego,

UWAGA!
Sklepy Medyczne Samarytanka nie zbierają danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania ofert drogą elektroniczną i innych celach.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Klienci i kontrahenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Klienci i kontrahenci mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgoda na przetwarzanie jest jednak niezbędna do realizacji umowy wypożyczenia i wystawienia faktury.
Klienci i kontrahenci mają prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) Informujemy, że nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji i profilowania klientów.
Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
 

II. Ochrona Danych Osobowych Klientów Wypożyczalni Sprzętu Medycznego

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum z siedzibą Osiedle Centrum B blok 6, 31-927 Kraków będąca Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Wypożyczalni Sprzętu Medycznego w Krakowie i Przemyślu informuje, że przetwarza dane osobowe swoich Klientów, zwane dalej Danymi w związku z koniecznością:

  1. ewidencjonowania i obsługi wypożyczeń sprzętu medycznego.
  2. ewentualnych czynności windykacyjnych, podejmowanych przez Fundację wyłącznie w przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu, braku chęci zwrotu ww. lub nieuregulowania naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego sprzętu medycznego
  3. wystawienia faktury za wypożyczenie sprzętu medycznego.

W celu zawarcia umowy na wypożyczenie sprzętu medycznego nie zbierane są żadne dane o stanie zdrowia osoby wypożyczającej ani osoby chorej dla której może zostać wystawiona zostaje faktura.
Dane Klientów nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych. Fundacja nie będzie też w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich użytkowników. Dane będziemy przetwarzać przez okres, w którym Pan(i) korzysta z usług świadczonych przez Wypożyczalnię oraz przez następne 5 lat, przez które przechowujemy Dane w celach archiwalnych. (obowiązek ustawowy).
Podanie nam Danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy wypożyczenia lub wystawienia faktury. Klient Posiada prawo dostępu do treści swoich Danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia (co wiąże się z zakończeniem korzystania z usług Wypożyczalni).
Informujemy również, że Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wypożyczalnię można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@fundacja.krakow.pl.