O Fundacji

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum powstała dzięki inicjatywie członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, którzy posiadając wizję budowy domu hospicjum dla ludzi chorych na raka, szukali środków aby zrealizować swój cel. Spośród tych członków – 17 osób podpisało 28.02.1991 r. akt notarialny powstania Fundacji. Między innymi były to tak znane w środowisku krakowskim osoby jak p.p. : Jan Deszcz, Antoni Rzepka, Janina Kujawska-Tenner, małżeństwo Ewa i Marek Stępniewscy, Jolanta Stokłosa, Teresa Rawczyńska i in.
Majątek założycielski stanowiły środki zebrane przez założycieli w wysokości 855,00 (po denominacji). Powołano równocześnie Radę Fundacji w składzie siedmiu osób z Przewodniczącą Rady Janiną Kujawska-Tenner. Pierwszy Zarząd Fundacji powołano na zebraniu Rady w marcu 1991r. Pierwszym Prezesem Zarządu została Teresa Rawczyńska, która tę funkcję sprawowała przez blisko 10 lat. Od czerwca 2001r. funkcję tę przejęła Aleksandra Grabowska.
Zarząd zarejestrował Fundację w Sądzie Rejonowym w Warszawie we wrześniu 1991r. jako jednostkę organizacyjną mającą prawo prowadzenia działalności gospodarczej z obowiązkiem niesienia wszelkiej pomocy Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum. Całkowity zysk z działalności Fundacja przekazywała początkowo na budowę, a od końca 1996 r. na dofinansowanie działalności Hospicjum Św. Łazarza.
Środki te pozyskuje Fundacja prowadząc różne formy działalności:

W ramach działalności poligraficznej Fundacja od wielu lat wydaje corocznie kartki świąteczne na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.